MAMY TO! Piękni niepełnosprawni na zdjęciach

Dwa miesiące trwała realizacja projektu „Piękno – MAMY TO!”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i skierowanego do dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu gminy Świerklany.


W Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach nastąpiło uroczyste podsumowanie działań, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” z Rybnika. Projektem objęta została blisko dziesięcioosobowa grupa mieszkańców, którzy na co dzień zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Warsztaty psychologiczne i fotocoachingu oraz profesjonalna sesja zdjęciowa, poprzedzona metamorfozą wizerunkową uczestników wykonaną przez fryzjerki, stylistkę i makijażystki – to tylko niektóre z przeprowadzonych działań. Zdjęcia zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie, a część z nich możecie obejrzeć także w naszej gazecie. Wszystko to miało na celu uświadomienie zarówno uczestnikom projektu, jak i całemu społeczeństwu, że niepełnosprawność – mimo że powoduje wiele trudności w życiu – może być piękna i budująca.

– Ten projekt dał niepełnosprawnym możliwość spotkania w grupie osób z podobnymi problemami oraz szansę na wsparcie i wzmocnienie poczucia własnej wartości – podsumował podczas piątkowego spotkania kierownik GOPS-u, Jarosław Tarnowski.

Tekst Szymon Kamczyk | zdjęcia Franek Brzoza | zdjęcia backstage Joanna Tarnowska