Między słowem, a obrazem czyli FOTON pokazuje zdjęcia

„Między słowem, a obrazem”, to tytuł projektu fotograficznego, a zarazem wystawy autorstwa członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON prezentowanej podczas XIV Rybnickiego Festiwalu Fotografii.

Adam Rokosz OP

Całość stanowi kompozycję 24 prac czternastu autorów – studentów kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Anna Zachwey, Patrycja Piechula i Daniel Kiermaszek), absolwentów w/w kierunku (Alicja Świerczyńska, Iwona Karwot, Sabina Wyskiel, Monika Pieczka i Daniel Chyrchel), absolwenta kierunku: pedagogika (Michał Sobczyk), studenta Uniwersytetu Wiedeńskiego (Adam Rokosz OP) oraz uczniów (Dorota Maciaszek, Oliwia Szymkiewicz) i absolwentów (Aleksandra Rybińska, Wojciech Chrubasik) raciborskiego Liceum Plastycznego. Pojedyncze prace fotograficzne lub zestawy, składające się z 2-5 zdjęć inspirowane były treścią wybranych fragmentów poezji, cytatów z Biblii, czy tzw. „złotych myśli” wybitnych fotografików.

Ujęte w decydującym momencie problemy społeczne, wymowna symbolika czy subtelna gra form i barw światła w kadrach, świadczą o umiejętności obserwacji oraz dojrzałości fotograficznej autorów. Wielowątkowość podjętych świadomie tematów łączy się w jednolitą całość – treść – zawartą między słowem a obrazem. Jako, że fotografia stanowi połączenie dwóch warstw, których nie da się rozdzielić, tj. rzeczywistości i jej fotograficznego odzwierciedlenia, kadr fotograficzny staje się zatem autorskim przesłaniem – istotą twórczego procesu. Współczesna rzeczywistość z jej charakterystycznym nadmiernym tempem zmian i eksplozji techniki sprzyja nadprodukcji obrazu. W ułamku sekundy powstają niezliczone ilości obrazów, zarejestrowane różnorodnymi urządzeniami. Wiele z nich nigdy nie doczeka się odbiorcy. Stan ten skłania do refleksji i tym bardziej umacnia w przekonaniu o potrzebie świadomego tworzenia obrazów, będących ilustracją wyrażonych słowami głębokich myśli. Dzięki takim inicjatywom, jak Rybnicki Festiwal Fotografii, wielu młodych pasjonatów fotografii ma szansę odkryć swoją drogę ekspresji twórczej.

dr Gabriela Habrom-Rokosz


O FOTONie
Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON działa od 2005 roku przy Zakładzie Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz. Jako środowisko kształcenia i rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii, promując przede wszystkim twórczość studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz uczniów raciborskiego Liceum Plastycznego. Członkowie Koła – stanowiąc międzynarodową społeczność, nabierają doświadczeń podczas organizacji wystaw fotograficznych, warsztatów i plenerów, spotkań autorskich, czy serwisów fotograficznych.

Wojciech Chrubasik

Realizując indywidualne i wspólne projekty artystyczne, czerpią pomysły i doświadczenia wzajemnie się uzupełniając. Szeroki wachlarz możliwości technologicznych oparty na mocnych podstawach, jakimi dysponują pracownie fotograficzne Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki, tj. studio i wielostanowiskowa ciemnia fotograficzna, umożliwiają nie tylko poznanie istoty tworzenia się obrazu fotograficznego, ale również na bardzo indywidualny rozwój i świadome wykorzystanie fotografii. W ramach działalności edukacyjnej Koła, organizując liczne warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży członkowie FOTON-u doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne. Natomiast realizowany od kilku lat autorski, proekologiczny projekt „ŚWIATŁEM-BARWĄ-KRESKĄ” umożliwia pogłębienie wiedzy na temat istoty fotografii, jako medium czerpiącego z otaczającej rzeczywistości, jednocześnie budząc szacunek do przyrody, a tym samym drugiego człowieka. Z kolei działalność artystyczna członków FOTON-u pozwala na sprawdzenie teorii w praktyce, wymianę doświadczeń oraz rozwój kreatywności. Dorobek artystyczny FOTON-u stanowi kilkadziesiąt projektów fotograficznych, które w formie 75 wystaw prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki, czy instytucjach upowszechniania kultury i sztuki (m.in.: Bielsko-Biała, Bytom, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Racibórz, Rudy, Rybnik, Rydułtowy, Tarnobrzeg), muzeach (Wodzisław Śląski, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej) i na prestiżowych festiwalach fotografii (m.in.: światowej rangi Foto-Art.-Festiwal w Bielsku-Białej, Rybnicki Festiwal Fotografii), jak i za granicą (Austria, Białoruś, Litwa, Niemcy, Republika Czeska).

Monika Pieczka