Fot 1

Na pocztówce widać wzmiankę o architekcie bazyliki