001

Świadectwo złożenia egzaminu mistrzowskiego wydane 20 kwietnia 1938 r. przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach Antoniemu Tomasznemu