Czy Juliusz zimny jak trup znów będzie tętnił życiem?

Juliusz kona od lat. Da się to wyczuć przemierzając jego sale i korytarze, dotykając chorych na łuszczycę ścian, spoglądając przez zaślepione jaskrą okna. Agonię starego Juliusza – przejmującą, smutną i… fascynującą zamroził dla potomnych na fotografiach rybniczanin Łukasz Kohut. W ostatnim czasie zrodziła się jednak nadzieja, że ta męka pozostanie jedynie złym wspomnieniem, a Juliusz – odżyje. Wróci do pełni sił, aby znowu służyć mieszkańcom.


Koncepcja rewitalizacji, przygotowana przez Urząd Miasta Rybnika przewiduje kompleksowe przeznaczenie budynków poszpitalnych, parku Bukówka i sąsiadującego z nimi parkingu miejskiego w tzw. Śródmiejską Strefę Wielopokoleniową. Szacowana łączna wysokość wydatków inwestycyjnych w ramach projektu wyniesie około 55 mln zł (w tym wkład własny partnera prywatnego, który wybuduje i będzie zarządzał nowymi budynkami). Wydatki te będą dotyczyły przede wszystkim modernizacji istniejących budynków, budowy nowych obiektów, zagospodarowania otoczenia oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Więcej na ten temat w artykule Był „Juliusz”, będzie Śródmiejska Strefa Wielopokoleniowa

Zespół byłego szpitala nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku powstał z inicjatywy doktora Juliusza Rogera. Budowę szpitala ukończono w maju 1869 roku, a w 1871 roku na mocy uchwały walnego zebrania został przejęty przez Śląski Związek Rycerzy Maltańskich. W 1894, 1900 i 1901 roku ośrodek szpitalny został rozbudowany. W 1894 roku przy szpitalu powstała osobna kaplica.

W ostatnich latach jego działalności znajdowały się w nim oddziały: chorób wewnętrznych, onkologiczny oraz dermatologiczny. Ostatni pacjenci opuścili budynek w 2000 roku, kiedy to wszystkie oddziały szpitalne zostały przeniesione do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w dzielnicy Orzepowice.
Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską. Zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego: Kaplica przyszpitalna pw. Św.Juliusza w zespole Szpitala nr 1 oraz Zespół zabudowy szpitala Miejskiego nr 1.

W 2009 roku zespół poszpitalny został podzielony przez dotychczasowego właściciela – Zarząd Województwa Śląskiego – i znalazł nowych właścicieli: większość obiektów przejęło Starostwo Powiatowe w Rybniku, zaś 16 kwietnia 2012 r. kaplicę pw. św. Juliusza przejęła Archidiecezja katowicka. W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Rybniku przekazało budynek pogotowia ratunkowego rybnickiej Izbie Rzemieślniczej, gdzie powstała Szkoła Zawodowa.

DSC_3755-001

Zdjęcia Łukasz Kohut